به نظر می رسد که استفاده از فرصت های جذاب وبالقوه ی  نهفته در شرایط پسا تحریم ، مستم برنامه ریزی دقیق وهمه جانبه دولت  ومجلس محترم  وملت است .فرصت هایی که چنانچه هوشمندانه مورد توجه وارزیابی قراربگیرند خود مولد امتیازات  ومزیت های متعددی برای کشور خواهند بود .بی شک ، در شرایطی که تولید وعرضه وبازاریابی واصولا همه ی جوانب وابعاد کارآفرینی جهانی وشبکه ای شده است ، فرصت های به دست آمده ی حاصل از این توافق ، ایران را در شبکه ی جهانی کارآفرینی وارد نموده وظرفیت های نهفته ی در آن را در اختیار کشور قرار خواهد داد .کشور ما با برخورداری از منابع خدا دادی ونیروی انسانی توانمند وماهر خود ، توانایی آنرا دارد که نقشی فعال واثر گذار را در شبکه کارآفرینی وکسب وکار جهانی ایفاء نماید

ادامه مطلب

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گاه نوشتهای من Jeremy مینو پلاس خرید اینترنتی مجله دایان Mark طب سنتی Tim داروخانه زرگری